Kans op hete Europese zomers neemt 2 tot 5 keer toe

Een studie van World Weather Attribution, een klimaatonderzoeksorganisatie, laat zien dat de waarschijnlijkheid van nieuwe hittegolven toeneemt. In Nederland kan het gemiddeld ongeveer elke 5 jaar voor gaan komen, in zuidelijk Scandinavië en Ierland elke 10 jaar.

De toename in de waarschijnlijkheid op nieuwe hittegolven blijkt toe te schrijven te zijn aan door de mens veroorzaakte klimaatopwarming, aldus de studie.

Robbert Scribbler licht deze ontwikkeling toe in zijn een van zijn frequente informatieve klimaatupdates op YouTube:

 

 

Simpele en effectieve maatregel tegen fossiel brandstofgebruik: CO2-heffing bij producenten

jimop-edbostonglobe1

James Hansen, de bekende gepensioneerde NASA-klimaatwetenschapper, schrijft in dit onlangs verschenen korte artikel dat de oorzaak van de opwarming van onze planeet, namelijk de CO2-uitstoot door verbranding van kolen, olie en gas, op een eenvoudige manier snel beperkt kan worden.

Hij stelt voor dat de fossiele brandstofbedrijven een CO2-heffing gaan krijgen, en dat die heffing na verloop van tijd steeds verder verhoogd wordt. Dan zal de consumptie van fossiele brandstoffen vanzelf afnemen en er dus minder CO2 uitgestoten worden.

De energieproductie van fossiele brandstoffen is namelijk de laatste tientallen jaren gemiddeld alleen maar verder toegenomen, ondanks de formele intenties zoals vastgelegd in het Kyoto Protocol en het Parijsakkoord. Dit blijkt uit de bovenstaande grafiek (bron: 1965-2017 BP Statistical Review of World Energy; 1900-1965 Department of Energy Carbon Dioxide Information and Analysis Center).

Dat zo’n CO2-heffingsmaatregel nog lastig te nemen is en dat het neveneffecten heeft, zal duidelijk zijn:

  • Hoe krijgen we zoveel mogelijk landen op één lijn, zodat er niet onderling onderhandeld hoeft te worden?
  • Hoe moet de energiebehoefte worden opgevangen door andere energiebronnen?
  • Zal ontwikkeling en onderzoek naar betere vormen van kernenergie misschien toch weer nodig zijn?
  • In hoeverre zal onze jongere generatie hiervoor willen vechten tegen de politiek die nog vooral door de fossiele brandstofindustrie wordt beïnvloed?

Het zijn desondanks belangrijke neveneffecten, die noodzakelijk zijn als we echt serieus iets tegen de opwarming willen doen. Aldus James Hansen, en ik deel zijn visie.

De Klimaatwet en andere intenties om langetermijndoelen te halen, zijn – met alle respect – klein bier vergeleken met wat er mondiaal aan de hand is en wat er urgent nodig is. Het wordt tijd dat ook degenen die nu tijd en moeite steken in nationale en lokale afspraken, dat inzien.

PS Ook Elon Musk heeft al eens de CO2-heffing (carbon tax) als een maatregel gepresenteerd:

Een einde aan vlees en zuivel

vegan-946034_1280

Veganistische wrap (bron: pixabay.com)

Om de wereld levend te houden is het noodzakelijk dat we afscheid nemen van het grootschalig consumeren van vlees en zuivel. Wat?! Dat we vegetariër worden, zelfs veganist? Ja. Dus als je nu nog van een lekker stukje vlees, kaas of een bak yoghurt houdt, geniet er dan maar extra van, en probeer maar vast te wennen aan de gedachte dat je er een keer mee zult stoppen. De argumenten hieronder kunnen je misschien bij helpen eraan te wennen.

Veeteelt is een enorm inefficiënte manier om plantaardige eiwitten naar dierlijke eiwitten om te zetten. Want het kost onevenredig veel land om het voedsel te kweken waar dieren van leven: 83% van de totale landbouwgrond. Terwijl dierlijke producten maar 18% van onze dagelijkse calorieën opleveren. Zo blijkt uit een in juni verschenen artikel in tijdschrift Science, waar publicist George Monbiot over heeft geschreven in zijn blogpost Butchery of the Planet.

Het verlies aan biodiversiteit, de erosie van vruchtbare grond en het kappen van bossen die juist leven van CO2, zijn rechtstreekse argumenten om minder tot geen vlees en zuivel te consumeren. Door afname of zelfs afschaffing van veeteelt komt er namelijk heel veel grond vrij die gebruikt kan worden om de natuur zich weer te laten ontwikkelen, de neerslag te laten vasthouden in plaats van te veranderen in modderstromen, en de CO2-uitstoot te compenseren. Die grond zal dus vrijkomen voor meer bossen, struiken, planten en bloemen daar waar mogelijk, en minder voor monotoon grasland en andere akkerbouw ten behoeve van de veeteelt.

Daarnaast is dierlijke consumptie vanwege de almaar groeiende wereldbevolking onhoudbaar aan het worden, want de landbouwgrond hebben we hard nodig om alle extra monden te voeden.

Gaat dit ten koste van de landbouwsector, van de bioindustrie? Ja, helaas wel. En dat is niet direct de schuld van de boeren. Zowel producenten, consumenten als alle andere betrokken partijen nemen er deel aan. Maar het zijn uiteindelijk de consumenten die het lot van de veeteeltsector bepalen.

De overgang van vlees- en zuivelconsumptie naar plantaardige consumptie is een cruciale manier om het leven op onze planeet te redden. En zeg nou zelf, onze wereld en onze toekomst worden er een stuk mooier door.

Klimaatinformatie van dr. Jason Box

Dr. Jason Box is een Deense klimaatwetenschapper die veel ijsonderzoek op Groenland heeft gedaan. In mei 2018 hield hij een interessante presentatie (video hieronder te zien) waarin hij ondermeer het volgende vertelde. Feiten om eens goed tot je te laten doordringen…

  • De afgelopen 15 jaar is de gemiddelde snelheid van het smelten van ijs op Groenland 8.000 kubieke meter per seconde geweest. Ofwel 150 liter water per dag voor elke mens op Aarde! En dit is alleen van Groenland, dat 60% van alle ijs in het Noordpoolgebied bevat. De snelheid van dit smelten neemt steeds verder toe.
  • 20.000 jaar geleden was er een ijstijd waarin de zeespiegel 120 meter lager was dan nu; mensen konden te voet van Azië naar Noord-Amerika lopen.
  • Als we doorgaan met verbranden van fossiele brandstoffen, dan zal de zeespiegel de komende tientallen/honderden jaren vele meters stijgen, tot zo’n 50 meter hoger dan nu.
  • Als we de CO2- uitstoot nu stoppen, dan zal de zeespiegel nog steeds 10 meter stijgen, vanwege het vertraagde effect van de CO2 die al uitgestoten is. Eind 2100 al zo’n 1,6 meter.
  • Als we nu stoppen met CO2-uitstoot èn 900 Gigaton CO2 uit de atmosfeer kunnen wegnemen, dan zal de klimaatopwarming geneutraliseerd kunnen worden…. ga er maar aan staan!

Supertechnologie gaat het klimaat niet fixen

Jelmer Mommers, klimaatjournalist bij De Correspondent, geeft blijk van een gezonde kritische, sceptische blik. Hij twijfelt of grootschalige technologie zal gaan helpen het klimaatprobleem op tijd op te lossen.

Lees zijn column hier

Mainstream media worden vaak nog verleid door het bedrijfsleven om de technologische innovaties als succes te brengen. Maar als het gaat om het daadwerkelijk grootschalig toepassen in de praktijk, dan wordt het stil. Terwijl alleen dàt er echt toe doet, want aan het ‘hypen’ van deze activiteiten hebben we uiteindelijk niets.