Over

Hoi! En welkom bij mijn blog over klimaatzorg. Even voorstellen: ik heet Marc, ben geboren in 1965 en woon in Nederland. De wereldwijde klimaatverandering – die grotendeels door mensen is veroorzaakt – is sinds ongeveer 2010 mijn grootste algemene bron van zorg. Groter dan wat ook. In de blogberichten op deze site leg ik uit waarom ik vind dat dat voor iedereen de grootste zorg zou moeten zijn*.

Deze berichtpublicaties vind ik nodig omdat ik merk dat velen zich nog niet bewust zijn van de toenemende snelheid waarmee ons klimaat verandert, en van de gevaren die deze snelle verandering met zich meebrengt.

Alvast enkele stellingen waar ik in mijn berichten dieper op zal ingaan:

  • de omvang van de klimaatverandering is zó grootschalig en enorm dat die niet snel terugveranderd kan worden, als dat al mogelijk is (maar we moeten het wèl proberen!)…
  • mainstream massamedia zijn te voorzichtig, te optimistisch in de berichtgeving of te weinig belangstellend, waardoor een scheef beeld van de werkelijkheid wordt geschetst bij doorsnee nieuwsvolgers…
  • hoe bewuster mensen zich worden van de oorzaken en de gevolgen, hoe beter ze hun gedrag erop zullen afstemmen…
  • de wetenschap – uitzonderingen daargelaten – is te behoudend en te onzeker om te communiceren over de slechte toekomstverwachtingen en ervoor te waarschuwen…
  • de politiek is te bang voor het treffen van noodzakelijke impopulaire maatregelen bij de (groot-)bedrijven en bij haar kiezers, en daarom is de politiek de grootste medeveroorzaker van de problemen…

Ik probeer mijn berichten in zo begrijpelijk mogelijke Nederlandse taal te schrijven zodat zoveel mogelijk lezers mij kunnen volgen. Soms verwijs ik naar Engelstalige bronnen zoals YouTube video’s. En soms zijn deze video’s ook in het Nederlands ondertiteld; klik dan in de video op ‘CC’ om te zien of er ondertiteling is.

Heb je vragen of mededelingen klik dan hierboven op ‘Contact’. Je kunt natuurlijk ook reageren onder de berichten, en ik stel het op prijs als je mijn berichten deelt.

Hartelijk dank voor je belangstelling!

 

* Daarnaast/daarom is het belangrijk om – natuurlijk op verantwoorde wijze – hier en nu van het leven te genieten! 🙂