Een einde aan vlees en zuivel

vegan-946034_1280

Veganistische wrap (bron: pixabay.com)

Om de wereld levend te houden is het noodzakelijk dat we afscheid nemen van het grootschalig consumeren van vlees en zuivel. Wat?! Dat we vegetariër worden, zelfs veganist? Ja. Dus als je nu nog van een lekker stukje vlees, kaas of een bak yoghurt houdt, geniet er dan maar extra van, en probeer maar vast te wennen aan de gedachte dat je er een keer mee zult stoppen. De argumenten hieronder kunnen je misschien bij helpen eraan te wennen.

Veeteelt is een enorm inefficiënte manier om plantaardige eiwitten naar dierlijke eiwitten om te zetten. Want het kost onevenredig veel land om het voedsel te kweken waar dieren van leven: 83% van de totale landbouwgrond. Terwijl dierlijke producten maar 18% van onze dagelijkse calorieën opleveren. Zo blijkt uit een in juni verschenen artikel in tijdschrift Science, waar publicist George Monbiot over heeft geschreven in zijn blogpost Butchery of the Planet.

Het verlies aan biodiversiteit, de erosie van vruchtbare grond en het kappen van bossen die juist leven van CO2, zijn rechtstreekse argumenten om minder tot geen vlees en zuivel te consumeren. Door afname of zelfs afschaffing van veeteelt komt er namelijk heel veel grond vrij die gebruikt kan worden om de natuur zich weer te laten ontwikkelen, de neerslag te laten vasthouden in plaats van te veranderen in modderstromen, en de CO2-uitstoot te compenseren. Die grond zal dus vrijkomen voor meer bossen, struiken, planten en bloemen daar waar mogelijk, en minder voor monotoon grasland en andere akkerbouw ten behoeve van de veeteelt.

Daarnaast is dierlijke consumptie vanwege de almaar groeiende wereldbevolking onhoudbaar aan het worden, want de landbouwgrond hebben we hard nodig om alle extra monden te voeden.

Gaat dit ten koste van de landbouwsector, van de bioindustrie? Ja, helaas wel. En dat is niet direct de schuld van de boeren. Zowel producenten, consumenten als alle andere betrokken partijen nemen er deel aan. Maar het zijn uiteindelijk de consumenten die het lot van de veeteeltsector bepalen.

De overgang van vlees- en zuivelconsumptie naar plantaardige consumptie is een cruciale manier om het leven op onze planeet te redden. En zeg nou zelf, onze wereld en onze toekomst worden er een stuk mooier door.

Advertenties

Vliegen is dodelijk voor de planeet

Sinds ik weet hoeveel CO2-uitstoot vliegen veroorzaakt, probeer ik het tot een minimum te beperken: nul vluchten sinds 2013.

Jelmer Mommers (De Correspondent) weet het nu ook, en heeft er dit artikel over geschreven.

5b20e5c56ee8a8480476039

Vlieg jij ook minder sinds je weet wat de gevolgen ervan zijn? Deel en laat het weten!

Klimaatinformatie van dr. Jason Box

Dr. Jason Box is een Deense klimaatwetenschapper die veel ijsonderzoek op Groenland heeft gedaan. In mei 2018 hield hij een interessante presentatie (video hieronder te zien) waarin hij ondermeer het volgende vertelde. Feiten om eens goed tot je te laten doordringen…

  • De afgelopen 15 jaar is de gemiddelde snelheid van het smelten van ijs op Groenland 8.000 kubieke meter per seconde geweest. Ofwel 150 liter water per dag voor elke mens op Aarde! En dit is alleen van Groenland, dat 60% van alle ijs in het Noordpoolgebied bevat. De snelheid van dit smelten neemt steeds verder toe.
  • 20.000 jaar geleden was er een ijstijd waarin de zeespiegel 120 meter lager was dan nu; mensen konden te voet van Azië naar Noord-Amerika lopen.
  • Als we doorgaan met verbranden van fossiele brandstoffen, dan zal de zeespiegel de komende tientallen/honderden jaren vele meters stijgen, tot zo’n 50 meter hoger dan nu.
  • Als we de CO2- uitstoot nu stoppen, dan zal de zeespiegel nog steeds 10 meter stijgen, vanwege het vertraagde effect van de CO2 die al uitgestoten is. Eind 2100 al zo’n 1,6 meter.
  • Als we nu stoppen met CO2-uitstoot èn 900 Gigaton CO2 uit de atmosfeer kunnen wegnemen, dan zal de klimaatopwarming geneutraliseerd kunnen worden…. ga er maar aan staan!

Supertechnologie gaat het klimaat niet fixen

Jelmer Mommers, klimaatjournalist bij De Correspondent, geeft blijk van een gezonde kritische, sceptische blik. Hij twijfelt of grootschalige technologie zal gaan helpen het klimaatprobleem op tijd op te lossen.

Lees zijn column hier

Mainstream media worden vaak nog verleid door het bedrijfsleven om de technologische innovaties als succes te brengen. Maar als het gaat om het daadwerkelijk grootschalig toepassen in de praktijk, dan wordt het stil. Terwijl alleen dàt er echt toe doet, want aan het ‘hypen’ van deze activiteiten hebben we uiteindelijk niets.

Extreem weer en klimaatverandering

Als je bezorgd bent over het weer, heeft het dan zin om je ook zorgen te maken over het klimaat? Jazeker, en dat zit zo.

Door de versnellende en zichzelf versterkende opwarming in het Noordpoolgebied is de straalstroom (de harde wind hoog in de atmosfeer) inmiddels van richting veranderd: van strak west-naar-oost vroeger, naar nu steeds golvender van noord-naar-zuid en zuid-naar-noord. Het blijft daardoor in de onderliggende gebieden steeds vaker en langer òf relatief warm òf relatief koud. Dat zien wij in Nederland ook.

De extremen in temperatuur en vochtigheid zorgen voor vaker voorkomende lokale extreme weergebeurtenissen. Ook dat zien we de laatste maanden en weken gebeuren.De relatief grote opwarming in het Noorpoolgebied, die ongeveer 5 keer zo snel dan elders verloopt, zal door het zelfversterkende effect verder doorgaan. En zal tevens nog verder versnellen, helemaal zodra al het ijs is gesmolten. Dit wordt binnen enkele jaren tot decennia verwacht. Daardoor zullen de weerseffecten – hitte, droogte, kou wind en neerslag – elders nog extremer worden.Jennifer Francis legt het hier duidelijk uit:

Dus: leidt de klimaatverandering tot extreem weer? Zeker.

Is dat een probleem? Zeker, omdat het weer steeds extremer zal gaan worden, tot het catastrofale aan toe voor het hogere leven op Aarde.

Hoe groot is dat klimaatprobleem? Dat hangt af van wat de toekomst je kan schelen!